Kburija li ġġib idem il-Patrun 

1/1

Ritratti

L-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri, torganizza ħafna attivitajiet u ta' dan jittieħdu ritratti li intom tistgħu taraw f'din is-sezzjoni. Minn żmien għal żmien dawn jigu aġġornati u jizdiedu oħrajn ġodda.

Filmati

F' din is-sezzjoni tistgħu ssegwu filmati ta' kunċerti, provi u kif ukoll diversi attivatijiet li l-Għaqda ttella u tiehu sehem minn żmien għal żmien.

Merchandise