1/3

Kburija li iġġib isem il-Patrun tagħha

San Ġorġ Megalo Martri

Din l-Għaqda Mużikali tifraħ u tferraħ fil-jiem tal-Festi

Solenni li jsiru fil-Parroċċa Prinċipali Kolleġġjata u ArċiMatriċi tal-Belt Pinto

OMM  L-GĦAQDIET ĠORĠJANI