Obitwarju 2019 - 2020

F'ġieħ San Ġorġ li daħal bil-Palma tal-Martirju fil-glorja tas-Sema bil-Palma tal-Martirju f'idejħ, daħħal fis-Saltna ta' dejjem lil ħutna Mejtin kollha.