Obitwarju 2019 - 2020

F'ġieħ San Ġorġ li daħal bil-Palma tal-Martirju fil-glorja tas-Sema bil-Palma tal-Martirju f'idejħ, daħħal fis-Saltna ta' dejjem lil ħutna Mejtin kollha.

Kuntatt

       Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri A.D 1893

       Palazz Giuseppe Farrugia

       59, Triq il-Kbira

       Ħal Qormi

       bandasangorg@live.com

Segwina

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

©2020 Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri AD 1893