f'ġieħ San Ġorġ
li daħal bil-Palma tal-Martirju fil-glorja tas-Sema bil-Palma tal-Martirju f'idejħ, daħal fis-Saltna ta' dejjem lil ħutna Mejtin kollha.

2019 - 2020 

Maria Dolores Ciappara
1955 - 2019
George Schembri
Ex.Kaxxier
Alfred Cuschieri
Ex.Membru fil-Kumitat.