Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri A.D 1893

Palazz Giuseppe Farrugia

59, Triq il-Kbira

Ħal Qormi

bandasangorg@live.com

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

©2020 - Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri AD 1893

Ħarsa lejn l-2019

  • Il-Banda San Ġorġ Martri għamlet iż-żewġ servizzi annwali tagħha fil-Belt Victoria Għawdex għall-Festa tal-Patrun tagħna San Ġorġ.

  • 16 ta’ Awissu 2019: Il-Banda San Ġorġ Martri għamlet Servizz fil-Festa ta’ Santa Marija Ħad-Dingli.

  • 6 ta’ Settembru 2019: Il-Banda San Ġorġ Martri għamlet Servizz fil-Festa ta’ Marija Bambina Fin-Naxxar.

  • 28 ta' Settembru 2019:  Seminar Mużikali , Master & Intermediate Classes.

  • 11 t'Ottubru 2019: Il-Banda San Ġorġ Martri taħt id-Direzzjoni tas-Surmast direttur tal-Għaqda tagħna tiġi esegwita' l-Akkademja Mużikali fil-Knisja Kolleġġjata ArċiMatriċi ta' San Ġorġ MegaloMartri Bel. F'din l-Akkademja tiġi esegwita il-Cantata Ġawhra Prezzjuża fuq versi tal-Kav. George Bianchi u Mużika ta' Mro. Ray Sciberras f'għeluq il-Festi Anniversarji tal-125 Sena mill-Fondazzjoni tal-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri.  

Dan nuruh f’jiem il-festa kull sena

Beltna mżejna sew tixgħel bil-ferħ

Ħeġġet qalbna jixhduh xrar għajnejna

F’ surett wiċċna bis-sliem jilma s-serħ.

Cantata Ġawhra Prezzjuża

Kliem: Kav. George Bianchi / Mużika: Mro. Ray Sciberras

Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri A.D 1893