Aħbarijiet mill-Għaqda

  • Il-Banda San Ġorġ Martri għamlet iż-żewġ servizzi annwali tagħha fil-Belt Victoria Għawdex għall-Festa tal-Patrun tagħna San Ġorġ

 

  • - 16 ta’ Awissu 2019: Il-Banda San Ġorġ Martri għamlet Servizz fil-Festa ta’ Santa Marija Ħad-Dingli.

 

  • - 6 ta’ Settembru 2019 : Il-Banda San Ġorġ Martri għamlet Servizz fil-Festa ta’ Marija Bambina Fin-Naxxar.

  •  

  • - Is-Sibt 28 ta' Settembru 2019:  Seminar Mużikali , Master & Intermediate Classes

  • - Il-Ġimgħa 11 ta' Ottubru 2019 : Il-Banda San Ġorġ Martri taħt id-Dir.tas-Surmast direttur tal-Għaqda tagħna tiġi esegwita' l-Akkademja Annwali Fil-Knisja Kolleġġjata ArċiMatriċi ta' San Ġorġ MegaloMartri Belt Pinto, f'din l-Akkademja tiġi esegwita il-Cantata Ġawrha Prezzjuża Kitba tal-Kav.George Bianchi/ Mużika: Mro.Ray Scibberas f'għeluq il-Festi Anniversarji tal-125 Sena mill-Fondazzjoni tal-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri.  

Dan nuruh f’jiem il-festa kull sena

Beltna mżejna sew tixgħel bil-ferħ

Ħeġġet qalbna jixhduh xrar għajnejna

F’ surett wiċċna bis-sliem jilma s-serħ.

Ġawrha Prezzjuża