Akkademja Giorgio Zarb

L-Akkademja Giorgio Zarb fi ħdan l-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri tilqa fi ħdanha diversi aljievi żgħażagħ sabiex jiġu mħarrġa mużikalment minn għalliema professjonali. Tul is-snin kompliet tinvesti f’din l-iskola sabiex tkun tista’ toffri l-aqwa servizz lill dawn l-aljievi, il-futur ta’ din il-Banda.

Tul dawn l-aħħar snin, ġew organizzati Master Classes flimkien ma’ diversi baned oħra. Matul dawn is-sezzjonijiet ta’ taħriġ, l-istudenti jiġu mħarrġa rigward diversi aspetti tal-mużika minn mużiċisti professjonali, uħud internazzjonali. L-Għaqda dejjem issostni li t-tagħlim tal-mużika huwa karatteristika essenzjali fis-soċjetà tagħna u għalhekk temmen li dan it-taħriġ li jsir ta’ kull sena jgħin lill-aljievi tagħna sabiex ikomplu jiskopru iktar il-mużika. Aħna nkomplu nħeġġu liż-żgħażagħ tagħna sabiex jingħaqdu ma’ din l-iskola li toffri s-servizz tagħha mingħajr ħlas.