Kumitat Amministrattiv 2020-2022

Kumitat 2020 - 2022.jpg

Messaġġ mill-President  

Is-Sur Charles Micallef

Nibdew mixja preparata ghal wara l 125 sena 

 

Matul dawn il-125 sena, l-Għaqda tagħna għaddiet minn diversi suċċessi, kemm  bandistiċi u anke amministrattivi .  Fosthom kellna l-parteċipazzjoni  bil-banda fis-servizzi  tal-Parroċċa tagħna b'konsistenza, kemm fil festa titulari ta' San Ġorġ u anke fil-festi sbieħ tal-Ġimgħa Mqaddsa. Introduċejna l-bandisti nisa fil-baned, rbaħna konkorsi fosthom il-Banda tar-Repubblika. Għamilna diversi servizzi barra minn xtutna. Sar, fl-opinjoni tiegħi, l-akbar investiment meta nxtrat s-Sede tagħna u sirna sidien ta' darna. Li kieku ma sarx dan l-investiment, kieku illum ma kienx ikun possibli li jkollna Palazz mill-isbaħ.

Issa irridu nibdew naħsbu sabiex din l-Għaqda tkompli mixja wara dawn il-125 sena. Irridu inkomplu ninvestu f'ulied din l-Għaqda, nkomplu nieħdu hsieb dan il-palazz u anke nkomplu insebbħuh . Irridu naħdmu u nkomplu nsaħħu s-sistema finanzjarja ta' din l-Għaqda. Dan kollu jista jsir, billi nżommu saqajna mal-art  u ma nieħdu  xejn bi żgur. Kull deċiżjoni għanda tittieħed u tintiżen x'ser ikunu il-konsegwenzi ta' wara, jekk humiex ta' ġid għal din l-Għaqda, jew jekk ikunux ta' deni għal din l-Għaqda. 

Jien ninsab ċert li din l-Għaqda għanda l-mezzi biex ta' warajna jibqgħu imexxuha u iħalluha lil ta' warajhom aħjar milli  ħaduha huma. B hekk ikunu nistgħu nwasslu lil din l-Għaqda għal mixja lejn il-150 sena.