Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri A.D 1893

Palazz Giuseppe Farrugia

59, Triq il-Kbira

Ħal Qormi

bandasangorg@live.com

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Amministrazzjoni ta' dan is-sit

Is-Sinjorina Rosalie Grech                                                   Is-Sur Antoine.G.Galdes
Segretarju                                                                            PRO

Mill-kampnari, il-qniepen bla heda

Iħabbrulna dal-jum wisq maħbub

Iżidulna kull ħeġġa f’hidmietna

Għal qaddisna li jsaħħar il-qlub.

 

U f’tgħannieqa mal-banda, din l-għanja

Lil San Ġorġ inwasslulu b’tislima

Li man-noti helwin ferriħija

Kliem magħgun bl-ogħla mħabba u qima.

 

Cantata Ġawhra Prezzjuża

Kliem: Kav. George Bianchi / Mużika: Mro. Ray Sciberras

Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri

Kull Dritt Reservat (c) 2020