Arkivju Mużikali

Fl-Għodwa sabiħa tal-Assunta' il-ħidma u l-impenn serju permezz ta' persuni ħabbrieka illi tul is-snin kienet imżejjna din l-Għaqda Mużikali tant maħbuba hekk imsejjħa kif tassew jixirqilha il-Banda Naturali tal-Qormin, ġie fi tmiem il-proċess u il-ħidma fuq il-librett tal-Innijiet u Marċi Proċessjonali sabix issa fl-ewwel opportunita' din l-Għaqda ħa tkun l-uniku banda illi isellem lil Patrun tagħha b'innijiet proċessjonali Propjeta' tagħha. Mhux biss iżda' b'Innijiet tal-aqwa Surmastrijiet kompożituri illi Malta dejjem rahat fosthom is-Surmast Attwali Mro.Archibald Mizzi.