Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri A.D 1893

Palazz Giuseppe Farrugia

59, Triq il-Kbira

Ħal Qormi

bandasangorg@live.com

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

©2020 - Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri AD 1893

Dwarna

Merħba fis-sit uffiċjali tal-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri. Din l-Għaqda li ġġib isem il-patrun San Ġorġ Martri magħrufa bħala tal-Werqa.

Imwaqqfa f’Ottubru tal-1893, il-Filarmonica San Giorgio taħt id-direzzjoni tas-Surmastrijiet Giorgio Zarb u Giuseppe Portelli,  immexxija mill-President Giuseppe Farrugia propju l-istess President li għalih is-sede tal-Għaqda hija msemmija.

Il-Banda San Ġorġ Martri mill-ewwel bdiet tistabilixxi ruħha. Sa mill-ewwel snin tat-twaqqif tagħha ħadet sehem fil-festa titulari ta’ San Ġorġ Martri, tellgħet diversi programmi u ħadet sehem f’bosta festi lil’ hinn minn Ħal Qormi. Fis-sena 1894 ħadet sehem fil-purċissjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa. Kienet din il-Banda li introduċiet id-daqq tal-valzi tal-Għid, kompożizzjoni tas-Surmast Nikola Montebello, filwaqt li introduċiet l-ewwel bandisti tfajliet.

L-Għan prinċipali ta’ din il-Banda huwa li tagħti ġieħ ‘il San Ġorġ Martri fil-festa tiegħu li tiġi ċċelebrata fl-aħħar Ħadd ta’ Ġunju ġewwa Ħal Qormi, kif ukoll li tkattar il-kultura mużikali fi ħdan is-soċjetà u tippromwovi it-talenti mużikali.

Dan il-frott nistgħu ingawduh grazzi għal ħiliet missirjietna kif ukoll għall membri ħabbrieka u benefatturi li jżommu ħajja ‘il din l-Għaqda.Mawriet barra minn Malta: Reggio Calabria (1895), Sirakuża (1897), Toronto (1993), Birmingham, Reggio Calabria (2010)

Ritratt: Mill-Arkivju tal-Għaqda

Ritratt: Antoine Georgius Galdes