Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri A.D 1893

Palazz Giuseppe Farrugia

59, Triq il-Kbira

Ħal Qormi

bandasangorg@live.com

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Il-Banda

Kummissjoni Banda
President: Is-Sur Charles Micallef
Segretarju: Is-Sinjorina Rosalie Grech
Arkivista: Is-Sur Patrick Brancaleone
Kaxxier: Is-Sur Alfred Micallef
Surmast Direttur: Mro. Archibald Mizzi
Responsabbli mill-Bandisti:
Is-Sur Antoine Cefai
Is-Sinjorina Melanie Mifsud