Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri A.D 1893

Palazz Giuseppe Farrugia

59, Triq il-Kbira

Ħal Qormi

bandasangorg@live.com

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Il-Pubblikazzjoni Annwali tal-Festa -Ħarġa 35

Bord Editorjali

Editur u Kordinazzjoni tal-ktiebIs-Sur Antoine Georgius Galdes 
Editur Artikli: Is-Sur Josef Aquilina
President tal-Għaqda: Is-Sur Charles Micallef
Ġbir tar-Reklami: Is-Sur Alfred Micallef
Kull min jixtieq jirikklama fil-ħarġa annwali tal-Festa, jista jagħmel dan billi javviċina lis-Sur Alfred Micallef Kaxxier tal-Għaqda sa mhux aktar tard mill-aħħar ta' April 2020.
L-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri trodd ħajr lil dawk il-Persuni li jirriklamaw f'din il-Pubblikazzjoni.

Insellmulek ilejla O Ġorġi

B’dawn in-noti tal-banda ħelwin

Li għaqqadna bl-imħabba ħerqana

Li hawn tħeġġeġ fi qlub il-Qormin.

 

Ġawhra Prezzjuża

Lirika: Kav.George Bianchi / Mużika: Mro Ray Sciberras

Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri A.D 1893