Kummissjoni Attivitajiet

Żgur li mhuwiex faċli li wieħed jamministra l-funzjoni tal-każin mingħajr ma jirrendi l-ebda dħul, għalhekk din il-kummissjoni propju kif jixhed isimha, ġiet maħtura sabiex tikkoordina l-attivitajiet li jiġu organizzati minn xahar għal xahar fosthom ikliet u BBQs fost oħrajn. Matul is-sena jiġu mħejjija ikliet kull xahar kif ukoll ikliet oħrajn bħad-dinner dance tal-Milied, ikla f’Jum San Valentinu kif ukoll f’jum l-Omm. Madankollu, il-perjodu tal-Ġimgħa Mqaddsa kif ukoll dak tal-festa huma żminijiet tassew impenjattivi fejn jiġu organizzati ikla Maltija f’Jum l-Erbgħa tat-Tniebri, Easter Breakfast kif ukoll BBQ fil-jiem tal-Festa. Ikliet li jkunu imfitxija minn diversi membri u ammiraturi ta’ din l-Għaqda.

 

Naturalment ix-xogħol u d-dedikazzjoni ta’ din il-kummissjoni ifissru ħafna ħidma u impenn matul is-sena, iżda is-suċċess tagħha ma jkunx possibli mingħajr l-għajnuna ta’ bosta voluntiera u benefatturi oħra. Huma tassew ta’ sodisfazzjoni, illi diversi membri ta’ din l-Għaqda jattendu kontinwament bi ħġarhom għall-dawn l-attivitajiet.a