Search

"B'demmna Jbaqbaq ħa ntiru bil-ferħ."


Festa kbira tassew kif dejjem onoraw u għamlu l-Werqisti tul is-snin pero Festa kbira mhux il-briju biss li taf toħloq bil-partitarji tagħha din il-Banda wisq għażiża u antika, iżda b'eżempju kbar bħal dawn hawnekk jgħammar San Ġorġ fi qlub li kapaċi jkunu għotja b'mod differenti u jagħtu il-Ħajja!

Agħmel hekk int Ukoll ħalli tagħmel esperjenza ta' San Ġorġ f'qalbek dak li serqilna qalbna u li din tħabbat tant għaliħ u li ismhu ġġib din l-Għaqda Mużikali.

Propju f'jum il-festa 6 ta' Settembru 2020, il-President flimkien ma' membri tal-kumitat marru fil-bank tal-għoti tad-demm fi G'Mangia biex jagħmlu l-għotja tad-demm. INĦEĠĠUK TAGĦMEL HEKK INT UKOLL!


0 views0 comments

Kuntatt

       Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri A.D 1893

       Palazz Giuseppe Farrugia

       59, Triq il-Kbira

       Ħal Qormi

       bandasangorg@live.com

Segwina

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

©2020 Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri AD 1893