Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri A.D 1893

Palazz Giuseppe Farrugia

59, Triq il-Kbira

Ħal Qormi

bandasangorg@live.com

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Proġetti

Il-ħidma fil-każin ma tieqaf qatt, dan jista jixhdu meta wieħed iżur il-parti ta’ fuq tas-sede ta’ dan il-palazz. Jekk nagħtu ħarsa lejn is-sala prinċipali, wieġed jinnota li ix-xogħol miexi ġmielu. Wara li tlesta x-xogħol fuq is-suffet il-ġdid, imiss issa id-dekorazzjoni ta’ din is-sala. Dan il-proġett huwa ko-finanzjat mill-Malta Council for the Voluntary Sector.

Jekk wieħed iħares lejn is-Sala Nikola Montebello, jinnota li anke din is-sala qegħda tingħata libsa ġdida. Proġett kofinanzjat minn fondi Ewropej taħt il-program LEADER u mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u Xogħol, flimkien mas-Segretarjat Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Sport u Għaqdiet volontarji.