Pubblikazzjonijiet

Ġawhra Prezzjuża - Mejju 2020

                                

Ġawhra Prezzjuża - Lulju 2020

                                

Ġawhra Prezzjuża - Ġunju 2020

                                

Ġawhra Prezzjuża - Awissu 2020

                                

Ġawhra Prezzjuża - Settembru 2020

                                

Ġawhra Prezzjuża - Ottubru 2020

                                

Ġawhra Prezzjuża - Novembru 2020

                                

Ġawhra Prezzjuża - Diċembru 2020

                                

Pubblikazzjoni Annwali tal-Festa 

Ta' kull sena, din l-Għaqda tippubblika ktejjeb tal-festa li fih tagħti rendikont ta' servizzi u attivitajiet li jkunu ttellgħu matul is-sena, kif ukoll tagħrif minn diversi kittieba. L-Amministrazzjoni ta' din l-Għaqda tirringrazzja lill-editur, lill-membri tal-kumitat u l-kummissjonijiet, 'il kittieba, lil dawk il-pesuni li jirriklamaw u lil dawk kollha li jagħtu l-għajnuna tagħhom f'din il-publikazzjoni.

Bord Editorjali

Editur u Kordinazzjoni tal-ktieb: Is-Sur Antoine Georgius Galdes 

Editur Artikli: Is-Sur Josef Aquilina

President tal-Għaqda: Is-Sur Charles Micallef

Ġbir tar-Reklami: Is-Sur Alfred Micallef

Insellmulek ilejla O Ġorġi

B’dawn in-noti tal-banda ħelwin

Li għaqqadna bl-imħabba ħerqana

Li hawn tħeġġeġ fi qlub il-Qormin.

Cantata Ġawhra Prezzjuża

Kliem: Kav. George Bianchi / Mużika: Mro. Ray Sciberras

Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri